Odtrucie lekowe

Leczenie uzależnienia od leków polega na stopniowym pozbywaniu się z organizmu zalegających toksyn. Detoks jest procesem długotrwałym wymagającym zaangażowania ze strony pacjenta oraz doświadczonego lekarza. Specjalistyczne leczenie pozwala odkryć na nowo życie bez nałogów.

Detoks polekowy – czym jest?

Przewlekłe przyjmowanie leków (w nadmiernej ilości, zbyt dużej dawce, bez zdrowotnych powodów) jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia. Prowadzi bowiem do uzależnienia, co bezzwłocznie wymaga terapii, czyli odtrucia lekowego.

Chory dotknięty uzależnieniem odczuwa bezustanną potrzebę sięgania po leki. Może się to wiązać z psychicznym, a nawet fizycznym bólem i dużym dyskomfortem. Trudno mu funkcjonować bez substancji farmakologicznych we krwi. Lekozależność na dłuższą metę nie pozwala na zachowanie organizmu w pełnym zdrowiu.

Powszechnie występujące uzależnienia dotyczą przede wszystkim antydepresantów, środków nasennych i przeciwbólowych. Jest ono równie silne, jak alkoholizm czy też narkomania. Co więcej, przedawkowanie leków może stanowić bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia. Jedynie poddanie się terapii pozwala na wyeliminowanie problemu.

Objawy uzależnienia od leków

Jak można rozpoznać, że potrzebne jest odtrucie lekowe? Typowe objawy uzależnienia od leków to:

  • pogorszenie nastroju,
  • potrzeba ciągłego przyjmowania leków,
  • problemy z koncentracją,
  • bezsenność,
  • dezorientacja,
  • uczucie otępienia,
  • zawroty głowy,
  • drażliwość,
  • brak apetytu,
  • lęk.

Osoba cierpiąca na uzależnienie od leków odczuwa potrzebę przyjmowania coraz większych dawek środków farmakologicznych (większych niż zalecane przez lekarza). Jest to związane z tym, że dotychczasowe ilości substancji czynnych nie wywołują pożądanego efektu i są szybciej metabolizowane przez organizm, co prowadzi do pogorszenia zdrowia psychicznego i fizycznego. W konsekwencji dochodzi do zaburzeń fizjologicznych w obrębie metabolizmu i wyniszczenia całego organizmu.

Na odtrucie lekowe, czyli detoks powinien zgłosić się każdy, kto u siebie, lub u najbliższych członków rodziny zaobserwuje niepokojące symptomy. Przyznaje się do posiadania problemy lekomanii, to pierwszy krok, który pozwala na podjęcie terapii, a w dalszej kolejności pełnego wyzdrowienia.

Co więcej, uzależniony od leków, na ogół zdaje sobie sprawę ze wszystkich skutków ubocznych i konsekwencji zdrowotnych, jednak mimo to nie rezygnuje z ich ciągłego przyjmowania.

Odtruwanie lekowe w warszawskim ośrodku odwykowym

Formy leczenia uzależnienia od leków

Skuteczne odtrucie lekowe składa się na wiele etapów. Pierwszym krokiem jest stopniowe zmniejszanie dawki spożywanego leku, a następnie zastąpienie go innym, który nie powoduje negatywnych skutków ubocznych. Powszechnie stosowane w terapii są także kroplówki, które przywracają równowagę wodno-elektrolitową organizmu, co przyspiesza odzyskanie zdrowia.

Metody farmakologiczne, nawodnienie organizmu i pozbycie się z niego toksyn to tak naprawdę jedynie czubek góry lodowej. Znacznie dłuższym procesem jest psychoterapia, w trakcie której chory uczy się życia bez leków. Kluczowe są nie tylko przyznanie się do problemu z uzależnieniem, ale również wsparcie ze strony osób najbliższych. To wszystko znacznie zwiększa szansę na wyzdrowienie i życie bez nałogu. Dzięki odtruciu lekowemu możliwe jest rozpoczęcie normalnego życia.

Powszechnie stosowana terapia może być indywidualna lub grupowa. Pozwala to na uzyskanie szerszego obrazu własnego problemu i uświadomienie sobie jego przyczyn. Poczucie solidarności z innymi uzależnionymi jest nie mniej ważnym czynnikiem, od którego zależy sukces odtrucia lekowego. Im więcej samozaparcia, motywacji i cierpliwości, tym szanse na zażegnanie problemu lekozależności są większe.

Warto pamiętać o tym, że uzależnienie jest bardzo poważnym schorzeniem ducha i ciała. Bez specjalistycznej pomocy nie da się przeprowadzić odtrucia lekowego, a co za tym idzie wrócić do zdrowia. Na ogół, wszelkie próby samodzielnego leczenia, kończą się powrotem do przyjmowania leków.

W naszej klinice Vita Libera w Warszawie zajmujemy się terapią różnego rodzaju uzależnień. Daj sobie szansę na zdrowie i życie bez uzależnienia.