Wahasz się czy ośrodek terapii uzależnień jest dla Ciebie?

Zachęcamy Cię abyś sam ZE sobą odpowiedział sobie na kilka pytań z tego testu, jeśli odpowiedzi Twoje wzbudzą dalszą Twoją ciekawość lub niepokój – to zapraszamy Cię na DARMOWĄ konsultację ze specjalistą psychoterapii uzależnień.

 

Test Rozpoznawania Zaburzeń Związanych z Piciem Alkoholu

Przeczytaj dokładnie kolejne pytania. Zastanów się nad odpowiedzią.

  1. Jak często pije Pan/Pani napoje zawierające alkohol?
  2. Ile alkoholu wypija Pan/Pani w trakcie typowego dnia picia?
  3. Jak często wypija Pan/Pani więcej dawek alkoholu niż Pan/ Pani wcześniej zamierzał(a) podczas jednej okazji?
  4. Jak często w ciągu ostatniego roku stwierdzał/a Pan/Pani, że nie może zaprzestać picia po jego rozpoczęciu?
  5. Jak często w ciągu ostatniego roku zdarzyło się Panu/Pani z powodu picia alkoholu zrobić coś niewłaściwego, co naruszałoby normy i zwyczaje przyjęte w Pana/ i środowisku?
  6. Jak często w ciągu ostatniego roku musiał/a się Pan/Pani rano napić, aby móc dojść do siebie po „dużym piciu” z poprzedniego dnia?
  7. Jak często w ciągu ostatniego roku doświadczał/a Pan/Pani poczucia winy lub wyrzutów sumienia po wypiciu alkoholu?
  8. Jak często w czasie ostatniego roku nie był Pan/Pani w stanie z powodu picia przypomnieć sobie co wydarzyło się poprzedniego wieczoru?
  9. Czy zdarzyło się, że Pan/Pani lub jakaś inna osoba doznała urazu w wyniku Pana/i picia?
  10. Czy zdarzyło się, że krewny, przyjaciel albo lekarz interesował się Pana/Pani piciem lub sugerował jego ograniczenie?

 

Za: J. Fudała: „Czy moje picie jest bezpieczne”, PARPAMEDIA, 2007