para lezy w lozku

Jak wygląda terapia seksoholizmu?

W klinice Vita Libera prowadzimy terapie różnych uzależnień, także tych behawioralnych, do których należy seksoholizm, czyli uzależnienie od seksu. Leczenie opiera się najczęściej na psychoterapii. Różni się ono jednak od walki z innymi nałogami, ponieważ celem terapeutycznym nie jest abstynencja, lecz normalne życie seksualne i przywrócenie zdrowego podejścia do zaspokajania popędu seksualnego i pomóc w relacji z innymi. Uzależnieniu od seksu da się pomóc.

Właściwa diagnoza, czyli kto powinien rozpoznać seksoholizm?

Pierwszym etapem leczenia uzależnienia od seksu jest jego diagnoza. Postawić ją może wyłącznie specjalista, czyli np. seksuolog bądź doświadczony terapeuta uzależnień. Rozpoznanie nałogu wymaga przeprowadzenia szczegółowego wywiadu z pacjentem, a nierzadko także z jego bliskimi.
Do postawienia diagnozy seksoholizmu najczęściej wystarczy potwierdzenie występowania u pacjenta w ostatnich 12 miesiącach co najmniej 3 z następujących objawów:

  • silna potrzeba realizowania czynności związanych z seksem,
  • utrata kontroli nad zachowaniami związanymi z seksem i ich częstotliwością – przede wszystkim niemożność powstrzymania się od określonych czynności,
  • odczuwanie silnego dyskomfortu w przypadku prób powstrzymania się od wykonania czynności seksualnych lub gdy jest to niemożliwe – może być to np. uczucie niepokoju, rozdrażnienia,
  • poświęcanie coraz większej ilości czasu na zachowania seksualne w celu uzyskania pożądanego stanu satysfakcji,
  • zaniedbywanie dotychczasowych zainteresowań i innych źródeł przyjemności oraz zastępowanie ich czynnościami związanymi z seksem,
  • powtarzanie określonych czynności seksualnych pomimo odczuwania ich negatywnych następstw lub świadomości ich szkodliwości (np. dopuszczanie się kolejnych zdrad w małżeństwie albo seks bez zabezpieczeń z przypadkowymi osobami).

W celu ustalenia najlepszej metody leczenia diagnoza powinna również precyzować rodzaj nałogu – czy jest to np. uzależnienie od pornografii, masturbacji czy może cyberseksu.

Zadzwoń teraz: +48 538 455 505

Metody leczenia seksoholizmu

Ustalenie metody leczenia zależy nie tylko od charakteru kompulsywnych zachowań seksualnych. Ważne okazuje się także określenie potencjalnego źródła nałogu, którym często są traumatyczne przeżycia z dzieciństwa lub współistnienie innego uzależnienia.

W przypadku seksoholizmu celem terapii nie jest abstynencja tak jak w przypadku leczenia alkoholizmu czy narkomanii. Chodzi o to, by osoba uzależniona zaczęła prawidłowo traktować seks i powróciła do normalnego życia seksualnego pozbawionego destrukcyjnego charakteru. Elementem terapii jest zazwyczaj rozwijanie umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji emocjonalnych oraz budowanie trwałego związku o charakterze intymnym. Istotne także jest zidentyfikowanie czynników mogących powodować powrót do zachowań kompulsywnych – najczęściej u osób uzależnionych potrzeba seksualna wynika z napięcia emocjonalnego pojawiającego się wskutek stresu. Jednym z celów terapii jest więc nauka radzenia sobie z takimi sytuacjami w inny niż dotychczas sposób.

W naszej klinice Vita Libera prowadzimy różne formy leczenia seksoholizmu. Mamy skuteczne programy stacjonarne trwające kilka tygodni, a także te odbywające się w trybie ambulatoryjnym. Wszystkie prowadzone są przez doświadczonych psychoterapeutów i obejmują spotkania indywidualne oraz grupowe. Mamy także specjalne programy terapeutyczne dla partnerów osób uzależnionych od seksu.