kości do gry

Jak wygląda terapia uzależnień od hazardu?

Ze względu na specyfikę nałogu terapia uzależnień od hazardu musi przebiegać wielokierunkowo i uwzględniać indywidualną sytuację pacjenta. W naszym ośrodku Vita Libera leczenie rozpoczynamy od określenia fazy i przyczyn uzależnienia, dzięki czemu możemy dopasować najlepszą metodę terapeutyczną. W zależności od potrzeb proponujemy terapię w trybie stacjonarnym lub ambulatoryjnym, a także specjalne terapie dla osób współuzależnionych.

Leczenie uzależnienia od hazardu – stacjonarne i ambulatoryjne

Jedną z pierwszych decyzji, jaką należy podjąć przed rozpoczęciem terapii uzależnienia od hazardu, jest ta dotycząca trybu jej przeprowadzenia. Jeżeli pacjent znajduje się we wczesnej fazie nałogu, zazwyczaj wystarczające są regularne wizyty u psychologa. Sprawdzają się one w sytuacji, gdy nie doszło jeszcze do degradacji życia zawodowego i rodzinnego. Podczas zajęć pacjent uczy się kontrolować swoje emocje, myśli i zachowania, aby umieć powstrzymywać się od grania i raz na zawsze zerwać z hazardem.

Zaawansowane uzależnienie wiąże się z konkretnymi problemami, takim jak długi, poczucie beznadziejności i bezsilności. Osoby w ostatnich fazach nałogu wymagają więc najczęściej terapii w ośrodku zamkniętym, dzięki czemu mogą nie tylko pozbyć się pokusy do grania, ale także w spokoju przemyśleć swoje życie i wraz z pomocą terapeutów je przewartościować i uporządkować.

Zadzwoń teraz: +48 538 455 505

Terapia uzależnień od hazardu – od czego zależy sposób jej przeprowadzania?

Metody terapeutyczne zawsze dopasowywane są indywidualnie do pacjenta, głównie ze względu na rodzaj i fazę uzależnienia. Wyróżnia się dwie podstawowe grupy nałogowych hazardzistów, które wymagają zupełnie innego podejścia terapeutycznego i są to:

  • hazardziści akcji – osoby takie w grze szukają nowych, ekscytujących emocji,
  • hazardziści ucieczki – dla nich gra jest sposobem na oderwanie się od codziennych kłopotów.

Osoby znajdujące się w ostatnich fazach nałogu często wykazują także inne uzależnienia. Najczęściej są to: alkoholizm lub narkomania związane z zastosowaniem dodatkowych technik terapeutycznych.

Bardzo często zdarza się, że na leczenie nałogowego hazardzistę namawia rodzina, a ten dopiero podczas zajęć uświadamia sobie problem. To również ma wpływ na sposób prowadzenia terapii, podobnie jak zaangażowanie bliskich, którzy także powinni być objęci programem terapeutycznym.

Metody leczenia uzależnienia od hazardu

W specjalistycznych ośrodkach terapia uzależnienia od hazardu odbywa się różnymi metodami. Do najskuteczniejszych zalicza się następujące techniki:

  • poznawczą,
  • behawioralną,
  • behawioralno-poznawczą,
  • program społeczności terapeutycznej oparty na 12 krokach.

Istotą wszystkich tych metod jest doprowadzenie do tego, by pacjent zrozumiał swój problem i jego przyczyny, umiał radzić sobie z pokusami i w konsekwencji przestał grać.

Jeżeli uzależnienie od hazardu jest problemem, który dotyczy bezpośrednio Państwa lub Państwa bliskich, zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści mają doświadczenie w terapii różnych uzależnień behawioralnych, dlatego są w stanie skutecznie pomóc osobom uwikłanym w hazard w każdej fazie nałogu.