impreza alkoholowa

Terapia DDA w Warszawie

W ośrodku Vita Libera w Warszawie terapia DDA jest ważną częścią leczenia osób dotkniętych problemem alkoholizmu. Dotyczy ona jednak nie uzależnionych, lecz tzw. Dorosłych Dzieci Alkoholików, które negatywne konsekwencje traumatycznego dzieciństwa odczuwają do dzisiaj i nie potrafią sobie z nimi poradzić. Dzięki profesjonalnej psychoterapii indywidualnej i grupowej nasi pacjenci mogą skutecznie uwolnić się od przeszłości i zacząć żyć szczęśliwie bez tego obciążającego bagażu.

Dla kogo jest przeznaczona psychoterapia DDA?

Specjalna terapia DDA przeznaczona jest dla osób cierpiących na tzw. syndrom Dorosłych Dzieci Alkoholików. Chodzi o osoby, które ze względu na dorastanie pod opieką rodziców uzależnionych od alkoholu borykają się z szeregiem problemów w dorosłym życiu. Niskie poczucie własnej wartości, nadwrażliwość emocjonalna, trudności w nawiązywaniu bliskich relacji, a często wręcz izolowanie się od świata to najczęstsze skutki traumatycznych przeżyć z dzieciństwa, z jakimi muszą się mierzyć DDA.

O tym, że wychowywanie się w rodzinie alkoholików powoduje trwałe dysfunkcje, po raz pierwszy zaczęto mówić w Stanach Zjednoczonych w latach 70. ubiegłego wieku. Niedługo potem problem został dostrzeżony w innych krajach, również w Polsce. W latach 80. powstały u nas pierwsze grupy samopomocowe DDA, natomiast dzisiaj osoby potrzebujące wsparcia mogą uczęszczać nie tylko na spotkania grupowe, ale także korzystać z terapii indywidualnych prowadzonych przez profesjonalnych psychoterapeutów. Taka terapia okazuje się często niezbędna do tego, by Dorosłe Dziecko Alkoholika mogło w ogóle zacząć normalnie funkcjonować w społeczeństwie.

Co to jest syndrom DDA?

Pod pojęciem syndromu DDA należy rozumieć zespół utrwalonych schematów myślenia i działania, które kształtują się w dzieciństwie u osób wychowywanych w domach, w których przynajmniej jedno z rodziców było alkoholikiem. Dorastanie w takich warunkach zazwyczaj wiąże się z wieloma negatywnymi emocjami i traumatycznymi przeżyciami. Dzieci od małego czują się samotne i niekochane (dla rodzica alkoholika na pierwszym miejscu jest alkohol), często doświadczają przemocy psychicznej lub fizycznej, latami borykają się z życiem w nieustannym napięciu, poczuciem lęku, niepewności, wstydu, a nawet winy. Niestety rodzic „topiący smutki w alkoholu” często obarcza winą dzieci swoimi niepowodzeniami i problemami lub po prostu wyładowuje na nich swoje frustracje.

Młode osoby wychowujące się w takich warunkach wypracowują pewne mechanizmy obronne, dzięki którym udaje im się przetrwać. W wielu przypadkach muszą bardzo szybko dorosnąć, by zadbać o swoje podstawowe potrzeby, których nie potrafią zaspokoić pijani dorośli. W takim przypadku uczą się, że nie mogą na nikogo liczyć, lecz tylko dla siebie. Emocjonalny chłód oraz fizyczne krzywdy doznane od najbliższej osoby, jaką jest rodzic, uczy je z kolei, by nie ufać i nie angażować się w miłość. Niektóre dzieci nabierają przekonania, że zasługują na takie traktowanie – na brak uczucia, krzyki, pretensje i bicie. Ta niska samoocena zostaje im na całe życie. To właśnie dlatego jednym z największych problemów osób cierpiących na syndrom DDA jest nieumiejętność stworzenia trwałej relacji partnerskiej, a także nieustanna potrzeba udowadniania innym swojej wartości np. poprzez skupianie się wyłącznie na osiągnięciu sukcesów zawodowych.

W swoim dorosłym życiu dzieci alkoholików nierzadko bezwiednie powtarzają błędy swoich rodziców (np. są oschłe wobec swoich dzieci i partnerów, popadają w uzależnienia) lub chcąc ich uniknąć, popadają w inne skrajności – są nadopiekuńcze i nadodpowiedzialne.
Wiele osób latami nie może także wyzbyć się uczucia bycia ofiarą, co przekłada się na problemy w kontaktach z innymi ludźmi. DDA są często przewrażliwione na swoim punkcie, nieufne i podejrzliwe, często zachowują się wobec innych nieprzyjemnie lub wręcz agresywnie.

Niektóre dzieci alkoholików spędzają całe dzieciństwo w poczuciu samotności, dlatego w dorosłości również izolują się od świata, unikając bliższych kontaktów towarzyskich i relacji partnerskich. Osoby z syndromem DDA zwykle nie potrafią się rozluźnić ani bawić (w rodzinnym domu nie miały do tego odpowiednich warunków), często czują się nierozumiane i wyalienowane. To powoduje, że borykają się z depresją, lękami lub wahaniami nastroju, a nierzadko także ze znacznie poważniejszymi zaburzeniami psychicznymi.

Zadzwoń teraz: +48 538 455 505

Jak się objawia DDA?

Opisane wyżej skutki dorastania w rodzinie z problemem alkoholowym są tylko namiastką tego, z czym zmagają się ludzie cierpiący na syndrom dziecka alkoholika. Tak naprawdę każda osoba z DDA ma zupełnie inne doświadczenia, a więc także inne objawy syndromu w dorosłym życiu. Należy też pamiętać, że nie występują one u wszystkich wychowujących się pod opieką rodzica-alkoholika. Z traumatycznymi wspomnieniami jedni radzą sobie lepiej, inni gorzej, choć trzeba przyznać, że w zasadzie u wszystkich zostawiają one jakiś ślad.

Doświadczenia terapeutów w pracy z osobami DDA pozwoliły sformułować najczęściej występujące u nich objawy świadczące o istnieniu problemu. Są to między innymi:

 • niskie poczucie własnej wartości i nieprawidłowe postrzeganie własnej osoby,
 • nieufność wobec innych ludzi, nadmierna ostrożność w kontaktach z nimi, lęk przed odrzuceniem lub doznaniem krzywdy ze strony innych,
 • trudności w nawiązywaniu relacji społecznych,
 • nieumiejętność zaangażowania się emocjonalnego i stworzenia trwałego związku partnerskiego,
 • nadmierne poczucie odpowiedzialności, potrzeba kontrolowania siebie i innych, nadopiekuńczość wobec bliskich,
 • trudności w radzeniu sobie z problemami i własnymi emocjami,
 • częste wahania nastroju, nadwrażliwość emocjonalna, stany depresyjne i lękowe, nieustanne poczucie zagrożenia,
 • nieumiejętność odprężenia się, zabawy, odczuwania radości i beztroski,
 • nieustanna chęć udowadniania innym swojej wartości, chęć przypodobania się, zasłużenia na uznanie, przyjaźń, czy miłość.

Powyższe symptomy rzadko występują jednocześnie i mogą ujawnić się na różnym etapie dorosłego życia.

Kiedy szukać pomocy?

Dla niektórych osób wychowanych w rodzinach z problemem alkoholowym wypracowane w dzieciństwie mechanizmy obronne stają się pułapką w dorosłym życiu. Jednak dorosłe dzieci alkoholików zazwyczaj długo nie są świadome przyczyn swoich problemów lub wręcz ich nie dostrzegają. Dopiero bolesne przeżycia i poważne sytuacje skłaniają je do refleksji nad swoim życiem i poszukania pomocy u specjalisty. Najczęstszym impulsem do wizyty u terapeuty jest rozpad związku, kłopoty małżeńskie, problemy z uzależnieniem bądź zaburzenia psychiczne utrudniające codzienną egzystencję.

Profesjonalna psychoterapia wskazana jest dla tych dorosłych dzieci alkoholików, które w jakikolwiek sposób odczuwają konsekwencje bolesnych doświadczeń z dzieciństwa i które przez wyuczone w tamtym czasie schematy postępowania nie radzą sobie z różnymi aspektami życia. Leczenie może pomóc w szczególności osobom, które:

 • chcą uwolnić się od traumatycznych wspomnień z dzieciństwa,
 • mają zaburzony obraz samego siebie oraz niską samoocenę, która rzutuje na ich życie osobiste i zawodowe,
 • mają problemy z utrzymaniem relacji z osobami, na których im zależy,
 • nie umieją odczuwać radości ani się rozluźnić, czują za to nieustanne napięcie i zagrożenie,
 • miewają stany depresyjne i wahania nastroju,
 • izolują się od społeczeństwa, pomimo że czują się samotne,
 • mają skłonności do zachowań autodestrukcyjnych.

Metody leczenia syndromu DDA

Ze względu na różne doświadczenia i problemy każda osoba z syndromem DDA potrzebuje przede wszystkim terapii indywidualnej. Dzięki pomocy psychoterapeuty może gruntownie przeanalizować swoje przeżycia z dzieciństwa i zrozumieć wynikające z nich destrukcyjne mechanizmy postępowania przeniesione do dorosłości. Dokonanie samodzielnego rozliczenia się z przeszłością i zrozumienie samego siebie (swoich emocji, zaburzonych relacji z rodzicami, skrywanych krzywd itp.) jest punktem wyjścia do przewartościowania i uporządkowania obecnego życia.

Indywidualna terapia dorosłych dzieci alkoholików DDA ma dać impuls do zmian w życiu poprzez uświadomienie źródła problemów. W wypracowaniu nowych sposobów myślenia i postępowania pomagają natomiast spotkania z grupą wsparcia. Podczas nich osoby cierpiące na DDA mogą wymieniać się doświadczeniami z teraźniejszości i przeszłości. To pozwala im lepiej zrozumieć nieprawidłowe wzorce rodzinne, z jakimi mieli do czynienia we własnym domu, a także spojrzeć oczami innych na swoje aktualne problemy, które okazują się często bardzo podobne. Wspólnota doświadczeń zbliża do siebie członków grupy wsparcia – dzięki temu uczą się prawidłowych interakcji społecznych, otwarcia się na innych ludzi i zaufania.

Profesjonalna psychoterapia DDA dorosłe dzieci alkoholików w Warszawie w ośrodku Vita Libera prowadzona jest przez doświadczonych specjalistów, którzy świadczą kompleksową pomoc osobom w każdym wieku. Każdy może liczyć na indywidualnie dobraną metodę terapeutyczną, adekwatnie do potrzeb oraz problemów, z jakimi się boryka. Zapraszamy na konsultacje wszystkich, którzy jako dorosłe dzieci alkoholików borykają się od wielu lat ze skutkami traumatycznego dzieciństwa. Dzięki naszej pomocy mają Państwo szansę uporać się z przeszłością i znacznie poprawić jakość swojego życia.