Terapia alkoholowa

Terapia alkoholowa w Warszawie

Specjalistyczna terapia alkoholowa prowadzona jest głównie w ośrodkach leczenia uzależnień, takich jak klinika Vita Libera w Warszawie. Placówki takie proponują kompleksowy program terapeutyczny, który daje duże szanse na skuteczną wygraną w walce z nałogiem. Leczenie alkoholizmu jest procesem wieloetapowym i wymaga zastosowania różnych metod. Odbywa się zarówno w trybie stacjonarnym, jak i w ramach grupowych warsztatów i zajęć indywidualnych.

Etapy leczenia alkoholizmu

Każda terapia leczenia uzależnień powinna zacząć się od rozpoznania choroby oraz wyrażenia chęci podjęcia leczenia przez osobę uzależnioną. Diagnozę najczęściej stawia zespół lekarzy i psychologów po przeprowadzeniu wywiadu z pacjentem i wykonaniu niezbędnych badań. Jest to również konieczne do określenia fazy uzależnienia. Cały proces terapeutyczny składa się natomiast z następujących etapów:

  • detoks – odbywa się w szpitalu lub ośrodku leczenia uzależnień, a jego celem jest oczyszczenie organizmu z toksyn po całkowitym odstawieniu przez pacjenta alkoholu,
  • podstawowa terapia uzależnień – jest to najważniejszy etap odwyku, który trwa kilka tygodni i odbywa się w ośrodku zamkniętym lub dochodzącym; polega na intensywnych zajęciach grupowych i indywidualnych, podczas których pacjent uczy się żyć bez używek i nabywa umiejętności niezbędnych do powrotu do społeczeństwa,
  • terapia pogłębiona – polega na regularnych spotkaniach z psychoterapeutą oraz grupą wsparcia (np. w ramach Wspólnoty Anonimowych Alkoholików), a ich celem jest wspieranie osoby uzależnionej w wytrwaniu w abstynencji.

W klinice Vita Libera istotną rolę w terapii odgrywa także specjalny program – terapia dla współuzależnionych dla bliskich osób, osoby uzależnionej.

Zadzwoń teraz: +48 538 455 505

Terapia uzależnienia od alkoholu

Stosowane w specjalistycznych ośrodkach terapie alkoholowe zwykle opierają się na wielu metodach, ale najczęściej w procesie leczenia wykorzystywana jest psychoterapia. Przeprowadzana jest w różnej formie, ponieważ musi działać wielokierunkowo na pacjenta: wzbudzić w nim motywację do zaprzestania picia, wskazać inne sposoby radzenia sobie z problemami, a także nauczyć asertywności i znajdowania siły do wytrwania w abstynencji.

Farmakologia jest dzisiaj stosowana w zasadzie tylko na etapie detoksykacji, gdy konieczne jest podanie leków w celu złagodzenia dolegliwości związanych z zespołem odstawiennym. Popularne wiele lat temu implanty z disufiranem wykorzystywane są rzadko, ponieważ oddziałują na organizm wyłącznie pod kątem fizjologicznym (powodują nieprzyjemne objawy po spożyciu alkoholu).

Skutki uzależnienia

Wieloetapowa i długotrwała terapia dla osób uzaleznionych jest konieczna, ponieważ uzależnienie jest chorobą przewlekłą i nawracającą. Podjęcie odpowiednio wcześnie leczenia pozwala zapobiec wielu negatywnym skutkom nałogu, do których należy zaliczyć m.in.:

  • uszkodzenie mózgu,
  • choroby serca, marskość wątroby, niewydolność nerek,
  • przewlekłe stany zapalne przełyku i żołądka,
  • osłabienie libido,
  • zaburzenia psychiczne,
  • degradacja życia rodzinnego i zawodowego,
  • zwiększone ryzyko przedwczesnej śmierci.

Wszystkie osoby, które chcą uniknąć powyższych konsekwencji swojego uzależnienia, zapraszamy na terapię alkoholową w naszym ośrodku w Warszawie.

Może Cię też zainteresować: