napis detox

 

Detoksykacja w Warszawskim oddziale

W klinice Vita Libera w Warszawie detoksykacja jest istotnym etapem terapii uzależnień. Jej celem jest oczyszczenie organizmu z alkoholu, narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych, a także toksyn nagromadzonych w wyniku ich długotrwałego nadużywania. Proces odtruwania powinien być nadzorowany przez specjalistów – tylko wtedy można uniknąć niebezpiecznych dla zdrowia skutków ubocznych oraz ryzyka niepowodzenia terapii.

Czemu służy detoksykacja organizmu?

Długotrwałe spożywanie alkoholu lub przyjmowanie innych środków psychoaktywnych niesie za sobą szereg negatywnych skutków. Przede wszystkim dochodzi do fizycznego uzależnienia, objawiającego się odczuwaniem przymusu regularnego dostarczania do organizmu kolejnych dawek danej substancji. To z kolei prowadzi do nagromadzenia toksyn i stopniowej degradacji narządów wewnętrznych, a więc pogarszania się zdrowia. Detoksykacja alkoholowa to nic innego jak oczyszczanie organizmu z tych wszystkich szkodliwych substancji. Zostają one wydalone w sposób naturalny w wyniku całkowitego odstawienia środków uzależniających. Aby proces zakończył się sukcesem, abstynencja musi trwać co najmniej kilka dni. Odtrucie i pozbycie się krążących we krwi i całym ciele pozostałości środków psychoaktywnych pomaga przywrócić stan równowagi w organizmie. Ma również fundamentalne znaczenie w dalszym procesie walki z nałogiem.

Zadzwoń teraz: +48 538 455 505

Na czym polega detoks w ośrodku leczenia uzależnień?

Zabieg detoksykacji organizmu polegający na odstawieniu substancji uzależniających można przeprowadzić w warunkach domowych. W praktyce jednak jest to bardzo trudne, ponieważ u większości osób pojawiają się objawy zespołu abstynencyjnego. Są to dolegliwości fizyczne o różnym charakterze i nasileniu, które nie tylko skłaniają pacjentów do przerwania detoksu, ale w wielu przypadkach stanowią zagrożenie dla ich zdrowia, a nawet życia. Przykładem takich objawów są, chociażby drgawki, czy zaburzenia świadomości. Właśnie dlatego oczyszczanie organizmu z alkoholu czy narkotyków powinno się przeprowadzać pod nadzorem specjalistów.

Formy leczenia przy detoksykacji

W naszym ośrodku odtruwanie z alkoholu odbywa się w odpowiednio przystosowanych do tego salach zapewniających spokój oraz bezpieczeństwo. Nad przebiegiem terapii czuwa zespół medyczny składający się z lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych, którzy na bieżąco monitorują samopoczucie i stan psychofizyczny pacjenta. Detoksykacja wspierana jest przez szereg działań m.in.:

  • ocenę stanu zdrowia pacjenta,
  • odpowiednią dietę i nawadnianie,
  • podawanie elektrolitów i preparatów witaminowych,
  • zastosowanie leczenia farmakologicznego, jeśli jest to konieczne w celu złagodzenia psychicznych i fizjologicznych objawów zespołu abstynencyjnego.

Dzięki kompleksowej opiece zespołu medycznego odtrucie organizmu przebiega w łagodniejszy sposób i jest bezpieczne. Eliminujemy nie tylko przykre objawy detoksykacji, ale także ryzyko groźnych powikłań. Nasi pacjenci po zakończeniu tego etapu terapii są gotowi fizycznie do kontynuowania leczenia, którego celem jest całkowite pozbycie się nałogu. Jeżeli Ty lub Twoi bliscy potrzebujecie takiej pomocy i chcecie oczyścić organizm przed podjęciem właściwej terapii uzależnienia, zapraszamy do naszego ośrodka.