Środki odurzające mogą powodować szybciej (narkotyki twarde) lub wolniej (substancje miękkie) uzależnienie psychiczne i różne szkody dla zdrowia. Ze względu na ich sposób działania na organizm dzieli się je na: stymulanty, które pobudzają układ nerwowy, depresanty spowalniające pracę układu nerwowego oraz psychodeliki – wpływające w szerokim zakresie na psychikę. Przeczytaj, jak człowiek zachowuje się po ich zażyciu.

Narkotyki miękkie, rozluźniające: marihuana, haszysz, heroina

Zarówno marihuana, haszysz, jak i heroina wprawiają zazwyczaj w dobry nastrój, powodują ogólne rozluźnienie, odprężenie i senność oraz tłumią negatywne emocje. Osoba pod ich wpływem staje się wesoła, towarzyska i pewna siebie. Potrafi być gadatliwa i ma skłonności do pseudofilozofowania. Cechuje ją także zwiększony apetyt, zawyżona ocena własnych możliwości przy jednoczesnym pogorszeniu sprawności psychomotorycznej.

Natomiast zaawansowani palacze marihuany często wykazują odmienne zachowanie. Takie osoby często stają się bardziej wycofane i unikają towarzystwa. Ich ruchy mogą być spowolnione. Jednostki, które regularnie spożywają tego rodzaju narkotyki miękkie, mogą doświadczać różnych niepożądanych efektów, takich jak trudności w koncentracji, senność, uczucie zmęczenia, kaszel, duszność oraz problemy z koordynacją ruchową. Uzależnienie od marihuany jest przede wszystkim uzależnieniem psychicznym.

Haszysz to substancja uzyskiwana z żywicy konopi, która jest połączona z różnymi nośnikami, takimi jak klej, wosk, ziemia czy popiół. Żywicę rośliny można pozyskiwać zarówno w sposób mechaniczny, jak i w wyniku procesów chemicznych. Ten miękki narkotyk przyjmuje różne formy: chlebki, bloki lub walce, a jego kolor zależy od pochodzenia i użytego środka spajającego. Zawiera od 8 do 22% THC. Najwyższej jakości haszysz jest produkowany głównie w Pakistanie, Afganistanie i Turcji. Jest on palony zwykle w specjalnych fajkach lub miesza się go z tytoniem.

Marihuana i haszysz to narkotyki miękkie, a heroina zaliczana jest do twardych. Wszystkie mogą powodować uzależnienie psychiczne, a substancja z rodziny opioidów dodatkowo fizyczne. Ponadto nawet jednorazowe zażycie tego ostatniego środka może przynieść wiele skutków ubocznych dla organizmu – od uszkodzeń wątroby, przez zakażenie wirusem HIV czy śmierć z przedawkowania.

Narkotyki twarde, pobudzające: amfetamina i kokaina

To najczęściej przyjmowane psychoaktywne środki stymulujące, które stosowane są w celu pobudzenia, jak również, dla lepszej koncentracji czy zniesienia zahamowań towarzyskich. Po zażyciu tych twardych narkotyków człowiek jest bardziej gadatliwy, może dziwnie się zachowywać, ma więcej siły i energii, nie odczuwa zmęczenia czy cierpi na bezsenność. Zwiększają one chęć do funkcjonowania, koncentrację, niwelują głód. Gdy jednak przestają działać, zazwyczaj pojawia się tzw. zjazd, czyli pogorszenie samopoczucia.

Zażycie amfetaminy i kokainy wpływa na wzmocnienie wydzielania dopaminy, czyli hormonu szczęścia i nagrody, a także noradrenaliny w ośrodkowym układzie nerwowym. Dlatego dana osoba czuje euforię, jest bardziej pobudzona lub wykazuje większą czujność.

W związku z tym, że są to środki odurzające działające na obszary mózgu odpowiadające za emocje i motywację, może dochodzić do zachwiania samokrytyki czy ograniczenia rozważnego myślenia przed pojęciem jakiejś decyzji. Po zażyciu narkotyków twardych zdarzają się także nietypowe czy agresywne zachowania, niezgodne z normami społecznymi np. seksualne.

Czasami efektem działania amfetaminy czy kokainy są:

 • psychozy,
 • depresja,
 • napady paniki,
 • zawał serca,
 • udar,
 • zatrzymanie krążenia,
 • niebezpieczny wzrost temperatury ciała,
 • ostra niewydolność nerek,
 • niewydolność wielonarządowa.

Niekiedy po długotrwałym zażywaniu twardych narkotyków pojawiają się także myśli samobójcze.

Narkotyki halucynogenne: ecstasy, LSD, halucynogenne grzyby, kleje i rozpuszczalniki

To rodzaj substancji psychoaktywnych, które przede wszystkim wywołują zaburzenia spostrzegania otaczającej rzeczywistości – efektem ich zażycia jest odmienne widzenie, czasem także słyszenie. Powodują odczuwanie bodźców innymi zmysłami niż zwykle, czyli np. dźwięki mają kolor, smaki mogą być „widzialne”. Objawy kliniczne zażywania tych miękkich narkotyków obejmują dwie grupy symptomów:

 • somatyczne – w postaci drżenia rąk, zawrotów głowy, osłabienia, nudności, senności,
 • psychiczne – przejawiające się w zmienionej percepcji otoczenia, zarówno euforii, jak i trudności w osądzie rzeczywistości.

Ponadto wyzwalają chęć podejmowania niebezpiecznych przedsięwzięć. Pod wpływem tych narkotyków miękkich dana osoba ma ochotę np. skoczyć przez okno, bo jest przekonana, że potrafi latać.

Wśród halucynogennych środków najsilniejszym środkiem jest LSD. W trakcie długotrwałego zażywania osoba doznaje różnorodnych wrażeń. Najbardziej charakterystyczne są zaburzenia ostrości widzenia, poczucia czasu i przestrzeni czy występowanie świetlistych wizji.

Najtańsze i powszechnie dostępne są kleje, rozpuszczalniki i inne środki wziewne. Wśród tej kategorii narkotyków miękkich można wymienić takie substancje jak nafta, benzyna, lakiery, środki do usuwania plam, aceton, eter, butapren czy nitro. Wszystkie te produkty wykazują silne i niezwykle szkodliwe działanie na ośrodkowy układ nerwowy.

Działanie substancji  halucynogennych  powoduje także:

 • bełkot słowny,
 • zaburzenia równowagi i koordynacji ruchowej,
 • nieracjonalne wypowiedzi – np. głoszenie radykalnych poglądów,
 • zawroty głowy,
 • osłabienie i drżenia mięśniowe,
 • podwyższenie ciśnienia krwi,
 • zmiany nastroju,
 • zanik poczucia czasu,
 • zmiany osobowościowe (depersonalizacja).

Nawet jednokrotne zażycie miękkich narkotyków halucynogenów może spowodować wiele szkód, w tym np. pojawiające się później, czasem dopiero po kilku dniach, zaburzenia depresyjne czy niewyciąganie wniosków po efektach np. próby „wylecenia” przez okno.

Prosta droga do narkomanii-narkotyki twarde i miękkie

Mimo iż każdy rodzaj narkotyków inaczej oddziałuje na człowieka, to wszystkie mogą prowadzić do narkomanii, a w konsekwencji negatywnie wpływać na stan zdrowia. Skutkiem tego są zaburzenia czy choroby przewlekłe oraz różne uszkodzenia mózgu. Po zażyciu miękkich i twardych substancji psychoaktywnych człowiek ma bardzo zniekształconą percepcję rzeczywistości i jest podatny na niebezpieczne zachowania. Przede wszystkim jednak jest narażony na szybsze lub wolniejsze uzależnienie psychiczne i fizyczne od nich.

Jeśli czujesz, że masz problem – zapisz się na odwyk narkotykowy w Vita Libera

Może Cię też zainteresować:

Tekst powstał pod nadzorem merytorycznym

vitalibera