mężczyzna uzależniony od narkotyków

Terapia uzależnień od narkotyków w warszawskim ośrodku

Profesjonalna terapia uzależnień od narkotyków w Warszawie prowadzona jest w wielu specjalistycznych ośrodkach, między innymi w naszej nowoczesnej klinice Vita Libera. Skuteczne leczenie narkomanii wymaga zastosowania wieloetapowych programów terapeutycznych dostosowanych indywidualnie do pacjenta.

Etapy terapii uzależnienia od narkotyków

Czas trwania oraz rodzaj terapii narkotykowej zawsze powinien być dostosowany do osoby uzależnionej, a konkretnie stopnia zaawansowania nałogu, rodzaju zażywanych substancji psychoaktywnych oraz stanu zdrowia. Diagnozę problemu oraz metodę leczenia określa najczęściej zespół specjalistów, jakim dysponuje każdy ośrodek leczenia uzależnień. Pełny program terapeutyczny realizowany jest najczęściej w trybie stacjonarnym, a potem kontynuowany jest w trybie ambulatoryjnym i obejmuje następujące etapy:

  • detoksykację – polega ona na odtruciu organizmu i likwidacji dolegliwości związanych z odstawieniem substancji odurzającej,
  • rehabilitację – polega na terapii indywidualnej i grupowej w placówce,
  • leczenie postrehabilitacyjne – jego celem jest utrwalenie abstynencji oraz wsparcie pacjenta w powrocie do normalnego życia w społeczeństwie po opuszczeniu ośrodka.

Stacjonarna terapia narkotykowa może trwać od kilku tygodni do nawet 2 lat. Najkrótsze programy mają charakter motywacyjny, czyli ich celem jest uświadomienie pacjentowi problemu i zachęcenie do podjęcia leczenia. Najdłuższe przeznaczone są dla osób uzależnionych od narkotyków twardych, które powodują silne uzależnienie fizyczne i psychiczne.

Zadzwoń teraz: +48 538 455 505

Metody leczenia narkomanii

Istnieją różne metody leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych, a do najważniejszych zalicza się:

  • metodę medyczną – obejmuje detoks, leczenie substytucyjne oraz psychoterapię,
  • terapię integralną – łączy w sobie metody leczenia psychologicznego, farmakologicznego, ambulatoryjnego i społeczności terapeutycznej,
  • terapię wspólnotowo-resocjalizacyjnej – jest to terapia grupowa w ośrodku zamkniętym,
  • terapię duchową – skupiona jest na wytrwaniu w abstynencji i nauczeniu się zaspokajania duchowych potrzeb, by nie były do tego celu potrzebne narkotyki.

Podstawą leczenia uzależnienia od narkotyków jest psychoterapia, która najczęściej opiera się na metodzie behawioralno-poznawczej. Dzięki niej narkoman poznaje przyczyny nałogu, uczy się rozpoznawać emocje i sytuacje sprzyjające sięganiu po narkotyk oraz nabywa umiejętności radzenia sobie z nimi w inny sposób, by skutecznie wytrwać w abstynencji. Celem terapii grupowej jest najczęściej edukacja – pacjenci poprzez różne zajęcia wspólnie uczą się nowego życia bez substancji psychoaktywnych oraz powrotu do społeczeństwa.

W terapii uzależnień od niektórych substancji psychoaktywnych konieczne jest zastosowanie farmakologii. Zazwyczaj leki stosowane są na etapie detoksykacji w celu złagodzenia objawów zespołu abstynencyjnego. W przypadku uzależnienia od twardych narkotyków np. heroiny można wdrożyć tzw. leczenie substytucyjne, czyli podawanie leku zastępującego działanie środka odurzającego.

Ośrodek dla uzależnionych od narkotyków – Warszawa

Wszystkie osoby, które chcą skutecznie uwolnić się od narkomanii, zapraszamy do naszego ośrodka terapii uzależnień Vita Libera w Warszawie. Zapewniamy dyskrecję, komfortowe warunki pobytu w naszej placówce, a także indywidualnie dobrany program leczenia realizowany przez zespół najlepszych specjalistów.