Alkoholizm jest podstępnym nałogiem, który rujnuje zdrowie i wpływa destrukcyjnie na życie całej rodziny. Niestety większość osób uzależnionych długo bagatelizuje problem i nie chce rozpocząć leczenia swojej choroby alkoholowej, nawet gdy z jej powodu cierpią ich najbliżsi. Jeśli jesteś w takiej sytuacji, sprawdź, jak zmusić alkoholika do podjęcia terapii. 

 

Nałóg alkoholowy – droga do katastrofy

Nałogowe picie alkoholu przypomina stąpanie po równi pochyłej, ponieważ każdy kolejny dzień trwania w uzależnieniu powoduje coraz większą destrukcję i prowadzi do katastrofy. Nałóg stopniowo niszczy wszystko: zdrowie, relacje rodzinne, finanse i karierę zawodową.

Jedynym sposobem na zejście z tej drogi powolnego upadku jest podjęcie terapii. Niestety wielu alkoholików neguje swoje uzależnienie. Do naszej kliniki leczenia alkoholizmu często zgłaszają się zrozpaczone rodziny takich osób, które chcą im pomóc w wyjściu z nałogu. Nie wiedzą jednak jak to zrobić, skoro ich bliscy nie chcą się leczyć.

W takich sytuacjach można zastosować dwa rozwiązania. W pierwszej kolejności warto spróbować uświadomić osobie uzależnionej istnienie problemu, aby zrozumiała, że powinna udać się na leczenie. Jeśli nie przyniesie to efektu, można rozważyć przymuszenie chorego do terapii.

osrodek-leczenia-uzaleznien

Samouświadomienie – klucz do osiągnięcia sukcesu

Większość terapeutów zgodnie podkreśla, że leczenie choroby alkoholowej jest najskuteczniejsze, jeśli alkoholik chce się leczyć i ma odpowiednią motywację do walki z nałogiem. Tylko wtedy może odpowiednio zaangażować się w proces terapeutyczny oraz wytrwać w abstynencji.

Zazwyczaj proste komunikaty bliskich informujące alkoholika o jego nałogu nie docierają do niego. Znacznie skuteczniejsze jest uświadomienie mu istnienia konkretnych skutków jego uzależnienia. Do podjęcia terapii często motywują jasno postawione warunki, np. że jeśli chory nie zacznie się leczyć, straci pracę lub wyprowadzi się od niego rodzina. Są jednak i osoby, które decydują się na leczenie dopiero wtedy, gdy sięgną dna, czyli faktycznie stracą zatrudnienie, trafią do szpitala lub będą mieć kłopoty z prawem.

Leczenie alkoholika bez jego zgody

Zdarzają się sytuacje, w których żadnymi sposobami nie da się namówić chorego na leczenie uzależnienia od alkoholu. Co w takiej sytuacji robić? Istnieje możliwość zmuszenia alkoholika do terapii na podstawie orzeczenia sądu. Musi zatem trafić do niego odpowiedni wniosek uzasadniający zastosowanie przymusowego leczenia. Może go złożyć prokurator, np. jeśli alkoholik dopuści się czynu zabronionego, bądź Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do tego drugiego organu można zgłosić osobę uzależnioną, jeśli skutkiem jej nałogu jest np.:

  • rozkład życia rodzinnego,
  • demoralizacja nieletnich,
  • zakłócanie porządku publicznego,
  • uchylanie się od pracy.

Każdą z takich przesłanek należy udowodnić. Jeśli dowody są mocne, sąd wydaje nakaz leczenia, który jest ważny 2 lata. Zazwyczaj też wskazuje w nim konkretny oddział lub ośrodek leczenia uzależnień alkoholowych, w jakim ma się odbyć terapia.

detoks-alkoholowy-warszawa

Efekty terapii leczenia uzależnienia od alkoholu

Zarówno dobrowolne, jak i przymusowe leczenie uzależnień alkoholowych może mieć różną formę. Podstawą jest diagnostyka przeprowadzana przez specjalistę, który określa najlepszy sposób terapii. Może się ona odbywać w trybie ambulatoryjnym lub stacjonarnym. Najbardziej kompleksowa i najskuteczniejsza jest kuracja w ośrodku zamkniętym. W jej ramach przeprowadzana jest najpierw detoksykacja. Następnie chory kierowany jest na zajęcia grupowe i indywidualne. Efekty leczenia są zwykle bardzo zadowalające, szczególnie jeśli osoba uzależniona kontynuuje je w postaci regularnych spotkań z terapeutą lub w klubie AA.

Ośrodek leczenia uzależnień alkoholowych

Jeśli bliska Ci osoba cierpi na chorobę alkoholową, zawalcz o jej zdrowie, namawiając ją na terapię. Zachętą do jej przeprowadzenia może być skorzystanie z oferty prywatnego ośrodka, który zapewnia lepsze warunki przeprowadzenia kuracji niż placówki publiczne. Nasza klinika leczenia alkoholizmu proponuje zarówno profesjonalny detoks alkoholowy w Warszawie, jak i dopasowaną do indywidualnych potrzeb terapię w trybie ambulatoryjnym i stacjonarnym. U nas Twój bliski może liczyć na pełną dyskrecję, komfortowe warunki pobytu, a przede wszystkim na pomoc najlepszych specjalistów.

Tekst powstał pod nadzorem merytorycznym